2006 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ზოგადი უნარები (I ვარიანტი)

ზოგადი უნარები (II ვარიანტი)

ზოგადი უნარები (III ვარიანტი)

ზოგადი უნარები (IV ვარიანტი)

 

ინგლისური ენა (I ვარიანტი)

ინგლისური ენა (II ვარიანტი)

Advertisements