2007 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ქართული ენა და ლიტერატურა (I ვარიანტი)

ქართული ენა და ლიტერატურა (II ვარიანტი)

ქართული ენა და ლიტერატურა (III ვარიანტი)

ქართული ენა და ლიტერატურა (IV ვარიანტი)

 

ზოგადი უნარები (I ვარიანტი)

ზოგადი უნარები (II ვარიანტი)

ზოგადი უნარები (III ვარიანტი)

ზოგადი უნარები (IV ვარიანტი)

ზოგადი უნარები (V ვარიანტი)

ზოგადი უნარები (რუსული)

 

ინგლისური ენა (I ვარიანტი)

ინგლისური ენა (II ვარიანტი)

ინგლისური ენა (III ვარიანტი)

 

მათემატიკა (I ვარიანტი)

მათემატიკა (II ვარიანტი)

მათემატიკა (რუსული)

Advertisements