2008 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ქართული ენა და ლიტერატურა (I ვარიანტი)

ქართული ენა და ლიტერატურა (II ვარიანტი)

ქართული ენა და ლიტერატურა (III ვარიანტი)

 

ზოგადი უნარები (I ვარიანტი)


ზოგადი უნარები (II ვარიანტი)

ზოგადი უნარები (III ვარიანტი)

ზოგადი უნარები (IV ვარიანტი, სტუდენტური)

ზოგადი უნარები (პასუხები)

 

ინგლისური ენა (I ვარიანტი)

ინგლისური ენა (II ვარიანტი)

 

რუსული ენა

 

ფრანგული ენა

 

გერმანული ენა

 

მათემატიკა

 

ისტორია

Advertisements