2009 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ქართული ენა და ლიტერატურა (I ვარიანტი)

ქართული ენა და ლიტერატურა (II ვარიანტი)

ქართული ენა და ლიტერატურა (III ვარიანტი)

ქართული ენა და ლიტერატურა (IV ვარიანტი)

 

ზოგადი უნარები (I ვარიანტი)

ზოგადი უნარები (II ვარიანტი)

ზოგადი უნარები (III ვარიანტი)

ზოგადი უნარები (IV ვარიანტი)

ზოგადი უნარები (რუსული)

ზოგადი უნარები (სტუდენტური)

ზოგადი უნარები (სტუდენტური; რუსული)

 

ინგლისური ენა (I ვარიანტი)

ინგლისური ენა (II ვარიანტი)

ინგლისური ენა (III ვარიანტი)

 

რუსული ენა (I ვარიანტი)

რუსული ენა (II ვარიანტი)

 

ფრანგული ენა

გერმანული ენა

 

მათემატიკა (I ვარიანტი)

მათემატიკა (II ვარიანტი)

მათემატიკა (რუსული)

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები (ქიმია, ბიოლოგია, ფიზიკა)

 

ისტორია

 

გეოგრაფია

 

ლიტერატურა

Advertisements