2010 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ქართული ენა და ლიტერატურა (I ვარიანტი)

ქართული ენა და ლიტერატურა (II ვარიანტი)

ქართული ენა და ლიტერატურა (III ვარიანტი)

ქართული ენა და ლიტერატურა (IV ვარიანტი)

 

ზოგადი უნარები (I ვარიანტი)

ზოგადი უნარები (I ვარიანტი, რუსული)

ზოგადი უნარები (II ვარიანტი)

ზოგადი უნარები (III ვარიანტი)

ზოგადი უნარები (IV ვარიანტი)

ზოგადი უნარები (V ვარიანტი)

ზოგადი უნარები (V ვარიანტი, რუსული)

 

ინგლისური ენა (I ვარიანტი)

ინგლისური ენა (II ვარიანტი)

ინგლისური ენა (III ვარიანტი)

 

რუსული ენა (I ვარიანტი)

რუსული ენა (II ვარიანტი)

 

გერმანული ენა

 

ფრანგული ენა

 

მათემატიკა (I ვარიანტი)

მათემატიკა (რუსული)

მათემატიკა (II ვარიანტი)

 

ქიმია

 

ფიზიკა

 

ბიოლოგია

 

ისტორია (I ვარიანტი)

ისტორია (II ვარიანტი)

 

გეოგრაფია

 

ლიტერატურა

Advertisements