2012 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ქართული ენა და ლიტერატურა (I ვარიანტი)

ქართული ენა და ლიტერატურა (II ვარიანტი)

ქართული ენა და ლიტერატურა (III ვარიანტი)

ქართული ენა და ლიტერატურა (IV ვარიანტი)

ქართული ენა და ლიტერატურა (პასუხები)

ქართული ენა და ლიტერატურა (შეფასების სქემა)

 

ზოგადი უნარები (I ვარიანტი; ვერბალური ნაწილი)

ზოგადი უნარები (I ვარიანტი; მათემატიკური ნაწილი)

ზოგადი უნარები (II ვარიანტი; ვერბალური ნაწილი)

ზოგადი უნარები (II ვარიანტი; მათემატიკური ნაწილი)

ზოგადი უნარები (III ვარიანტი; ვერბალური ნაწილი)

ზოგადი უნარები (III ვარიანტი; მათემატიკური ნაწილი)

ზოგადი უნარები (IV ვარიანტი, ვერბალური ნაწილი)

ზოგადი უნარები (IV ვარიანტი, მათემატიკური ნაწილი)

ზოგადი უნარები (რუსული; ვერბალური ნაწილი)

ზოგადი უნარები (რუსული; მათემატიკური ნაწილი)

ზოგადი უნარები (პასუხები)

ზოგადი უნარები (სტუდენტური/საგრანტო)

ზოგადი უნარები (სტუდენტური/საგრანტო; რუსული)

ზოგადი უნარები (სტუდენტური/საგრანტო; პასუხები)

 

ინგლისური ენა (I ვარიანტი)

ინგლისური ენა (I ვარიანტი; პასუხები)

ინგლისური ენა (II ვარიანტი)

ინგლისური ენა (II ვარიანტი; პასუხები)

ინგლისური ენა (III ვარიანტი)

ინგლისური ენა (III ვარიანტი; პასუხები)

 

რუსული ენა

რუსული ენა (პასუხები)

 

ფრანგული ენა

ფრანგული ენა (პასუხები)

 

გერმანული ენა

გერმანული ენა (პასუხები)

 

მათემატიკა (I ვარიანტი)

მათემატიკა (რუსული)

მათემატიკა (II ვარიანტი)

მათემატიკა (პასუხები)

 

ისტორია (I ვარიანტი)

ისტორია (I ვარიანტი; რუსული)

ისტორია (I ვარიანტი; პასუხები)

ისტორია (II ვარიანტი)

ისტორია (II ვარიანტი; პასუხები)

 

გეოგრაფია

გეოგრაფია (რუსული)

გეოგრაფია (პასუხები)

 

ბიოლოგია

ბიოლოგია (რუსული)

ბიოლოგია (პასუხები)

 

ქიმია

ქიმია (რუსული)

ქიმია (პასუხები)

 

ფიზიკა

ფიზიკა (რუსული)

ფიზიკა (პასუხები)

 

ლიტერატურა

ლიტერატურა (პასუხები)

ლიტერატურა (შეფასების სქემა)

Advertisements